Islamic Financial Planner

Islamic Financial Planner (IFP) adalah sijil profesional dalam bidang perancangan kewangan Islam yang dikeluarkan bersama oleh Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM) dan Financial Planning Association of Malaysia (FPAM).